Kontakty

Sídlo a fakturačné údaje

SAMTEK s.r.o.
Dolná1256/7
907 01 MYJAVA
IČO: 36324213
DIČ: 2020189721
IČ DPH: SK2020189721
Telefón: 034/6540961
Fax: 034/6228888
Email: samtek@samtek.sk

Kontaktná osoba

Meno: SAMTEK s.r.o.
Telefón: 034/6540961
Mobil/fax: 034/6540961
Email: samtek@samtek.sk
Zápis v registri: Okr.sud Trencin (Zobraziť v registri )
  Vlozka cislo 18815/R

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108, www.soi.sk

Kontakty:

Smolíček Milan konateľ samtek@samtek.sk
Vojvoda Ľubomír konateľ obchod@samtek.sk
Ivančo Jaroslav, Ing. riaditeľ spoločnosti ivanco@samtek.sk
Strapatá Jana, Ing. ekonóm strapata@samtek.sk
Jastráb Peter obchodný zástupca jastrab@samtek.sk
Duga Pavol obchodný zástupca duga@samtek.sk
Sadloň Ivan obchodný zástupca sadlon@samtek.sk
Dolinek Martin, Ing. nákupca dolinek@samtek.sk
Ožvoldík Michal fakturant objednavky@samtek.sk
Búzek Ján servisný technik servis@samtek.sk
 

Prevádzky VO:

Kukučínova 2540
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041 400 0494
Fax: 041 400 0475
Email: samtekknm@samtek.sk

Kontakty:

Jantulíková Alena vedúca prevádzky samtekknm@samtek.sk
Kazimírová Oľga obchodný zástupca kazimirova.knm@samtek.sk
Krutý Ľubomír obchodný zástupca kruty.knm@samtek.sk
 
Radlinského 20/D
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón: 0917 170 519
Fax: 053 4493 113
Email: samteksnv@samtek.sk

Kontakty:

Kacej Jozef, Ing vedúci prevádzky samteksnv@samtek.sk
 
Sládkovičova 92
974 05 Banská Bystrica
Telefón: 0918 665 528, 0917 651 854
Email: samtekbb@samtek.sk

Kontakty:

Garai Štefan vedúci prevádzky garaj@samtek.sk
 

Kúpeľňové štúdiá:

M.Marečka 1670/123
907 01 Myjava
Fax: 034 622 8708
Mobil: 0917 110 163
Email: studio@samtek.sk

Kontakty:

Ing. Dáša Dolinková-Tirolová predajca, tvorca grafických návrhov studio@samtek.sk
Pondelok - Piatok 7:00 – 15:30
Obed. prestávka 12:00 – 12:30

Otváracie hodiny štúdio Myjava:

Pondelok 7:00 – 16:00
Utorok 7:00 – 16:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok 7:00 – 16:00
Piatok 7:00 – 16:00
Obed. prestávka 12:00 – 12:30

Možnosť platiť kartou!

Vodokúrenárske centrum otvorené v kúpeľňovom štúdiu Myjava.

Zodpovedná osoba: Jaroslav Moravec Mobil: 0905 598 143 moravec@samtek.sk
 
Komenského 1287
024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón: 041 433 3903
Mobil: 0908 291 455
Email: studioknm@samtek.sk

Kontakty:

Kocúrová Erika vedúca predajne kocurova.knm@samtek.sk
Brezániová Daša predajca, tvorca grafických návrhov brezaniova.knm@samtek.sk

Otváracie hodiny štúdio Kysucké Nové Mesto:

Pondelok - Piatok 9:00 – 17:00
Obed. prestávka 12:00 – 13:00
 

Maloobchodná predajňa

Železničná 39
932 01 Veľký Meder
Telefón/Fax: 031 550 1446
Mobil: 0905 749 102
Email: samtekvm@samtek.skk

Kontakty:

Dionýz Balogh vedúci predajne samtekvm@samtek.sk

Otváracie hodiny predajňa Veľký Meder:

Pondelok - Piatok 7:00 – 16:00
Sobota 8:00 – 12:00
Obed. prestávka 12:00 – 12:30