Kanalizačná vpusť spodná DN 110, D 125

Produkty v skupine:

KANALIZAČNÁ VPUSŤ SPODNÁ D 110

KANALIZAČNÁ VPUSŤ SPODNÁ D 125

vyhotovenie: farba čierna a šedá

Výrobok je určený pre odvod dažďových (povrchových) vôd do kanalizačných systémov mimo budov, umožňuje pripojenie odkvapových zvodov. Obsahuje suchú protizápachovú klapku, zabraňujúcu spätnému zápachu z kanal. potrubia. Súčasťou balenia sú redukčné krúžky 75/80, 90, 100, 110, 125 mm a vtoková mriežka.

Vyrobené z polypropylénu s UV stabilizáciou.

Zaťaženie K3 - 300 kg,

Odolnosť do 90 ° C,

Norma EN 1253.