Sortiment - APZ1 (1)

  • APZ1 Podlahový žľab

    APZ1 Podlahový žľab

    APZ1 - Podlahové žľaby s okrajom pre perforovaný rošt (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm) Použitie: Pre bezbariérový prístup Pre odvodnenie
    Kód: 05B0801
    Skupinová karta