Sortiment - APZ101 - LOW (1)

  • APZ101 Low Podlahový žľab

    APZ101 Low Podlahový žľab

    APZ101 Low - Podlahové žľaby s okrajom pre perforovaný rošt (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)   Použitie: Pre bezbariérový prístup Pre miesta
    Kód: 05B0802
    Skupinová karta