Sortiment - ovládania splach. WC s pneumatickým spúšťaním splachovania (23)